Carrega

Acer baix carboni :

Laminat en fred

      Composició química
Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma Europea (EN) C Si Mn p S Ti Al Nb
DC01 1.0330 EN 10130 / EN 10139 ≤ 0,12 - ≤ 0,60 ≤  0,045 ≤  0,045 - - -
DC03 1.0347 EN 10130 / EN 10139 ≤ 0,1 - ≤ 0,45 ≤  0,035 ≤ 0,035 - - -
DC04 1.0338 EN 10130 / EN 10139 ≤  0,08 - ≤  0,4 ≤  0,03 ≤  0,3 - - -
DC05 1.0312 EN 10130 / EN 10139 ≤ 0,06 - ≤  0,35 ≤  0,025 ≤ 0,025 - - -
DC06 1.0873 EN 10130 / EN 10139 ≤  0,02 - ≤  0,25 ≤  0,02 ≤ 0,02 ≤  0,3 - -
HC260LA 1.0480 EN 10268 ≤ 0,100 ≤ 0,50 ≤ 0,60 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,150 ≥ 0,015 -
HC420LA 1.0556 EN 10268 ≤ 0,100 ≤ 0,50 ≤ 1,60 ≤ 0,025 ≤ 0,025 ≤ 0,150 ≥ 0,015 ≤ 0,090
11SMn30 1.0715 EN 10087 ≤ 0,14 ≤  0,05 0,90 - 1,30 ≤  0,11 0,27 - 0,33 - - -
  Equivalències internacionals aproximades
Classificació simbòlica Classificació numèrica Norma Europea (EN) EE.UU (AISI) Japó (JIS) Xina (GB)
DC01 1.0330 EN 10139 DC01 GB/T 5213 SPCC G3141 1008 A366
DC03 1.0347 EN 10139 DC03 GB/T 5213 SPCD G3141 1006 A619
DC04 1.0338 EN 10139 DC04 GB/T 5213 SPCE G3141 1006 A620
DC05 1.0312 EN 10139            
DC06 1.0873 EN 10139            
HC260LA 1.0480 EN 10268            
HC420LA 1.0556 EN 10268            
11SMn30 1.0715 EN 10087 Y15 GB/T 8731 SUM 22 G 4804 1213 A29

PROPIETATS MECÀNIQUES I REQUISITS DE DURESA EN 10130/EN 10139

Classificació simbòlica Classificació numèrica Condició de subministrament Símbol Re N/mm Rm N/mm Allargament de ruptura (% mín) Duresa HV
            A80 mín. máx.
    Passada lleugera de trempat LC máx. 280 270 - 410 3) 28 1) 3) - 115 3)
      C290 200 - 380 290 - 430 18 95 125
      C340 mín. 250 340 - 490 - 105 155
DC01 1.0330   C390 mín. 310 390 - 540 - 117 172
    Trempat C440 mín. 360 440 - 590 - 135 185
      C490 mín. 420 490 - 640 - 155 200
      C590 mín. 520 590 - 740 - 185 225
      C690 mín. 630 mín. 690 - 215 -
    Passada lleugera de trempat LC máx. 240 3) 270 - 370 3) 34 1) 3) - 110 3)
      C290 210 - 355 290 - 390 22 95 117
      C340 mín. 240 340 - 440 - 105 130
DC03 1.0347 Trempat C390 mín. 330 390 - 490 - 117 155
      C440 mín. 380 440 - 540 - 135 172
      C490 mín. 440 490 - 590 - 155 185
      C590 mín. 540 mín. 590 - 185 -
    Passada lleugera de trempat LC máx. 210 3) 270 - 350 3) 38 1) 3) - 105 3)
      C290 220 - 325 290 - 390 24 95 117
      C340 mín. 240 340 - 440 - 105 130
DC04 1.0338 Trempat C390 mín. 350 390 - 490 - 117 155
      C440 mín. 400 440 - 590 - 135 172
      C490 mín. 460 490 - 590 - 155 185
      C590 mín. 560 590 - 690 - 185 215
DC05 1.0312 Passada lleugera de trempat LC máx. 180 3) 270 - 330 3) 40 1) - 100 3)
DC06 1.0873 Passada lleugera de trempat LC máx. 180 3) 270 - 350 3) 38 1) 3) - -

NOTA 1 - Per a gruixos 0,5 mm < e ≤ 0,7 mm, es permet disminuir en 2 unitats el valor mínim de l'allargament de ruptura. Per a gruixos entre 0,2 mm < e ≤ 0,5 mm, es permet disminuir en 4 unitats el valor mínim de l'allargament de ruptura. Per a e ≤ 0,2 mm, es permet disminuir en 6 unitats el valor mínim de l'allargament de ruptura.
NOTA 2 - Per a gruixos inferiors a 1,5 mm, es permet un valor màxim del límit elàstic de 235 N/mm².
NOTA 3 - Els valors indicats a la taula s'apliquen només a superfícies amb aspecte MA. Per a superfícies amb aspecte MB i MC, els valors del límit elàstic i de la resistència a la tracció s'incrementen en 20 N/mm² i els valors de l'allargament de ruptura es disminueixen en 2 unitats. Igualment, el valor d'HV s'incrementa en 5 unitats.

 

PROPIETATS MECÀNIQUES I REQUISITS DE DURESA EN 10268

    Direcció
    L T
Classificació simbòlica Classificació numèrica Gruix (mm) Re (MPa) Rm (MPa) A₈₀ (%) Gruix (mm) Re (MPa) Rm (MPa) A₈₀ (%)
HC260LA 1.0480 0,5 - 0,7 0,7 - 3 240 - 310 340 - 420 ≥ 25 ≥ 27 0,5 - 0,7 0,7 - 3 260 - 330 350 - 430 ≥ 24 ≥ 26
HC420LA 1.0556 0,5 - 0,7 0,7 - 3 400 - 500 460 - 580 ≥ 16 ≥ 18 0,5 - 0,7 0,7 - 3 420 - 520 470 - 590 ≥ 15 ≥ 17

 

PROPIETATS MECÀNIQUES I REQUISITS DE DURESA EN 10087

11SMn30 1.0715 Cal acordar les propietats mecàniques en el moment de cursar la comanda o sol·licitar l'oferta.

EN 10139:1997

L'acabat superficial pot ser "rugós", "mat", "normal" o "brillant". 
Els productes amb aspecte superficial MA i MB es subministren generalment amb acabat superficial "normal" (RL). En cas de sol·licitar l'acabat superficial "rugós" (RR) o "mat" (RM), cal indicar el símbol corresponent a la denominació. 
L'aspecte superficial MC es subministra amb acabat superficial "brillant" (RN). 
Per a les condicions de subministrament C290 a C690, cal tenir en compte, a més de les característiques mecàniques del producte, la possible influència de la relaxació de tensions o de la recristal·lització a causa de temperatures elevades.

 

Aspecte superficial Acabat superficial especial Aptitud per al cromatge i altres recobriments
Símbol Característiques Camp d'aplicació
MA Superfície lluent, metàl·licament neta. S'admeten porus, petits defectes i rascades. Tots els gruixos i tots els tractaments tèrmics. RR, RM, RL -
MB Superfície lluent, metàl·licament neta. S'admeten porus, rascades i estries, en la mesura que no s'apreciï a simple vista una modificació de l'aspecte llis i uniforme. Gruixos ≤ 2,0 mm. RM, RL Mitjana/Alta
MC Superfície lluent, metàl·licament neta. S'admeten porus, rascades i estries, en la mesura que no afectin l'aspecte brillant de la superfície. Gruixos ≤ 1,0 mm. RN Alta

 

Els diferents acabats superficials es caracteritzen pels següents valors de referència de la rugositat mitjana Ra: 
Acabat Rugositat
Rugós RR Ra ≥ 1,5 μm
Mat RM 0,6 μm > Ra ≤ 1,8 μm
Normal RL Ra ≤ 0,6 μm
Brillant RN Ra ≤ 0,2 μm

 

EN 10268:2006

Aspecte superficial: Els productes emparats per aquesta norma europea només poden subministrar-se amb l'aspecte superficial A especificar en la norma europea EN 10130. S'admeten petits defectes com ara porus, ratllades lleus, petites marques o lleus coloracions que no afecten la conformabilitat o l'adherència dels recobriments superficials.
Acabat superficial: L'acabat superficial dels productes emparats per aquesta norma europea ha de complir els requisits de la norma europea EN 10130 per a productes amb amplària de laminatge ≥ 600 mm, així com els requisits de la norma europea EN 10139 per a productes amb amplària de laminatge < 600 mm.

TOLERÀNCIES DE GRUIX

Les toleràncies de gruix són: normal (A), reduïda (B) o de precisió (C ).
Gruix nominal Toleràncies de gruix per a amplàries nominals segons EN 10140 de (W) en mm. 1)  EN 10131
<125 ≥ 125 Y <600 600 ≥ W ≥ 1200
> A B C A B C A
normal fi precís normal fi precís normal
- 0,10 ± 0,008 ± 0,006 ± 0,004 ± 0,010 ± 0,008 ± 0,005 -
0,10 0,15 ±0,010 ± 0,008 ± 0,005 ± 0,015 ± 0,012 ± 0,010 -
0,15 0,25 ±0,015 ± 0,012 ± 0,008 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010 -
0,25 0,35 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012 -
0,35 0,40 ± 0,020 ± 0,015 ± 0,010 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012 ± 0,040
0,40 0,60 ± 0,025 ± 0,020 ± 0,012 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,050 2)
0,60 0,80 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,060
0,80 1,00 ± 0,030 ± 0,025 ± 0,015 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,070
1,00 1,20 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,040 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,080
1,20 1,50 ± 0,035 ± 0,030 ± 0,020 ± 0,040 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,100
1,50 2,00 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,120
2,00 2,50 ± 0,045 ± 0,035 ± 0,025 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,140
2,50 3,00 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,160
3,00 4,00 ± 0,050 ± 0,040 ± 0,030 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035 -
4,00 6,00 ± 0,060 ± 0,050 ± 0,035 ± 0,070 ± 0,055 ± 0,040 -
6,00 8,00 ± 0,075 ± 0,060 ± 0,040 ± 0,085 ± 0,065 ± 0,045 -
8,00 10,00 ± 0,090 ± 0,070 ± 0,045 ± 0,100 ± 0,075 ± 0,050 -

Mides en mm.
Nota 1)  Material trempat o mitjançant acord comercial
Nota 2)  Només electrozincat.

 

TOLERÀNCIES D'AMPLÀRIA

Toleràncies d'amplària per a fleixos amb vores cisallades Toleràncies dimensionals més restringides factibles mitjançant acord comercial1) Toleràncies d'amplària per a amplàries nominals segons norma EN 10140 de:
Gruix nominal 3-15 15-50 50-150 >150 <125 ≥125 Y <250 ≥250 Y <600
>= < B B B B A B A B A B
0,1 0,4 ± 0,07 ± 0,07 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18
0,4 0,7 ± 0,08 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,15 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18
0,7 1,0 ± 0,08 ± 0,08 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,0 1,5 ± 0,09 ± 0,09 ± 0,10 ± 0,12 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,5 1,6 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,20 ± 0,13 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20
1,6 2,5 ± 0,11 ± 0,12 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25
2,5 2,6 ± 0,13 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,25 ± 0,18 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25
2,6 4,0 ± 0,13 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30
4,0 4,1 ± 0,13 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,30 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30
4,1 6,1 ± 0,13 ± 0,13 ± 0,14 ± 0,15 ± 0,35 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,30 ± 0,45 ± 0,35
6,1 8,1 - - - - ± 0,45 - ± 0,50 - ± 0,55 -
8,1 10,0 - - - - ± 0,50 - ± 0,55 - ± 0,60 -

Mides en mm.                                                                          
NOTA 1: Per a fleixos en estat de tremp i reveniment, cal acordar les toleràncies d'amplària en efectuar la comanda.
NOTA 2: Per a gruixos superiors a 6 mm, cal acordar el mètode de mesura en efectuar la comanda.

1) Per a altres toleràncies dimensionals més restringides, consulteu-nos.     

 

TOLERÀNCIES DE LLARGÀRIA

Toleràncies de llargària Toleràncies més restringides factibles mitjançant acord comercial Tolerància positiva respecte a la llargària nominal segons norma EN 10140 per a la
Llargària nominal L   Classe A Classe B
L ≤ 1000 + 2 + 10 + 6
1000 < L ≤ 2500 +0,002L + 0,01 L + 6
L > 2500 +0,002L + 0,01 L + 0,003 L

Mides en mm.

 

TOLERÀNCIES DE FLETXA

Amplària nominal (W) Toleràncies més restringides de corbament de vores factibles mitjançant acord comercial Toleràncies segons norma EN 10140 per al corbament de vores
Desviació màxima
1000 mm
Gruix (t)
Classe A (normal) (desviació màxima) Classe B (FS) (reduïda) (desviació màxima)
t ≤ 1,20 mm t > 1,20 mm
3 ≤ W < 6 2,50 4,00 - -
6 < W ≤  10 2,00 3,00 - -
10 < W ≤  20 1,00 1,50 5,00 2,00
20 < W <  25 0,50 1,00 5,00 2,00
25 ≤ W < 40 1,00 1,50 3,50 1,50
40 ≤ W < 125 1,00 1,50 2,50 1,25
125 ≤ W ≤ 350 1,00 1,50 2,00 1,00
350 < W < 600 - - 2,00 1,00

Mides en mm.

 

FLETXA

La tolerància de planicitat dels fleixos en tires en la direcció de laminatge ha de ser de 10 mm com a màxim sobre 1.000 mm. Qualsevol altre requisit de planicitat haurà d'acordar-se en efectuar la comanda.
* Les dades contingudes en aquest web tenen caràcter únicament informatiu i no constitueixen en cap cas condicions contractuals de subministrament. Llevat d'error o omissió.
Cercador de producte